mt

Maanpuolustus

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala on huolissaan viimeaikaisesta yleisen asevelvollisuuden kyseenalaistamisesta ja ryntää puolustamaan nykyistä maanpuolustusjärjestelmää suhteessa palkka-armeijaan.

Kaskeala painottaa Suomen armeijan pärjäävän erittäin hyvin vertailussa palkka-armejoihin. Hänen mukaansa muissa maissa voidaan vain unelmoida yhtä ammattitaitoisesta ja osaavasta sotaväestä.

Epäselväksi jää viittaako Kaskeala alkuvuodesta tehtyyn ennätykseen asepalveluksensa keskeyttäneiden alokkaiden määrässä vai puolustusvoimien omaan tutkimukseen, jonka mukaan yli puolet reserviläisistä ei selviäisi sodan ajan tehtävistään.

Lisäksi nykyinen järjestelmä on Kaskealan mukaan myös palkka-armeijaa edullisempi. Mikä tietysti on totta – jos suurin osa kustannuksista jätetään laskematta.

Nykyistä järjestelmää kritisoineet Tanja Karpela, Johanna Sumuvuori ja Pekka Haavisto eivät ole olleet ajamassa palkka-armeijaan siirtymistä, vaan ovat ennen kaikkea ehdottaneet valikoivan asepalveluksen vahvuuksien ja mahdollisuuksien arvioimista. Vaan kerrankos sitä amiraali unohtaa kuunnella, mitä muut sanovat.


28.6.2009

Previous: Valheiden verkko
Next: Maanpuolustus #2