mt

Kiintiöt

Enemmistö pääkaupunkiseudun peruskouluikäisten lasten vanhemmista haluaisi rajoittaa maahanmuuttajataustaisten matkustajien osuutta bussien etuosissa.

Vanhempien kanta ilmenee Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä mielipidekyselystä.

Kyselyyn vastanneista vanhemmista 57 prosenttia kannatti maahanmuuttajataustaisten kiintiöitä. Kyselyn ymmärsi 28 prosenttia vastaajista.

Älykkyys vaikutti vastauksiin. Typerien näkemysten ilmaiseminen onnistui helpoiten vastaajilta, joilla ei ollut kykyä arvioida mielipiteensä perusteita, taustaoletuksia tai seurauksia.


20.10.2011

Previous: Hyvä elokuvateollisuus
Next: Hakkaraisen niksinurkka