mt

Kynnysmatto

Vihreiden puheenjohtajan Anni Sinnemäen mukaan lisäydinvoiman rakentaminen on kynnyskysymys: vihreät ei osallistu hallitukseen, joka rakentaa lisää ydinvoimaa.

Paitsi siihen hallitukseen, johon he jo osallistuvat.


21.3.2011

Previous: Tärkein
Next: Samantekevät