mt

Toinen sukupuoli

Kristillisdemokraattien europarlamentaarikko Sari Essayahin mukaan avioliiton ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien välinen ristiriita voidaan ratkaista kehittämällä avioliitto- ja parisuhdelakia erillisinä lakeina.

Samalla siirrytään kehittämään erillisinä myös miesten ja naisten oikeuksia. Miesten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja naisten oikeudet ovat sukupuolineutraaleja oikeuksia.


4.8.2010

Previous: Sokeat
Next: Maailman paras valtio