mt

Rahat ja vastuut

Pääministeri Matti Vanhanen kieltäisi vaalituen antamisen kunnilta, kaupungeilta ja valtionyhtiöltä.

Todellinen ongelma ei ole kuka tukia antaa. Todellinen ongelma on, etteivät poliitikot Vanhasen johdolla näe ongelmaa siinä, keneltä he ottavat tukia vastaan. Vetoaminen vuosikymmenien aikana muotoutuneisiin vaalirahakäytäntöihin on oman ajattelemattomuuden tai selkärangattomuuden peittelyä.

Selkärankaa ja kykyä itsenäiseen ajatteluun tulisi löytyvän mieheltä, joka uskoo olevansa Suomen pääministeri yhä vuonna 2019.

Vastuuta Vanhanen ei kuitenkaan suostu kantamaan muiden puolesta.

Kantaisi nyt ensin omansa.


27.9.2009

Previous: Oikeusvaltio
Next: Poliittinen uskottavuus