mt

Nuorten ryhmä

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen nuorten ryhmä ottaa kantaa Suomen puolustusjärjestelmään:

" – – reserviin koulutetaan nykyään enemmän varusmiehiä kuin puolustuksen kannalta on välttämätöntä. Asevelvollisuuden kustannuksiin pitäisi lisätä varusmiespalvelukseen, siviilipalvelukseen ja vankilarangaistuksiin kuluvat miestyövuodet. Järjestelmä on todellisilta kansantaloudellisilta kustannuksiltaan kallis, ylläpitää sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja epätarkoituksenmukaisella tavalla loukkaa yksilönvapautta – –"


30.6.2008

Previous: Jalkapallomestaruus
Next: Viisitoista sekuntia